Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR)

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 216/679 și al Legii nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date Serviciul de Ambulanță Județean Suceava are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau o altă persoană, împuternicită de către dumneavoastră.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul:
https://www.dataprotection.ro/

Responsabil, numit prin Decizia Managerului General nr. 37/16.05.2017, Regulament UE GDPR nr. 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal în cadrul S.A.J. Suceava:


Nota de Informare Privind Protectia Datelor cu Caracter Personal

Politica de Supraveghere Prin Mijloace Video a SAJ SV