Conducere

Comitet Director

Manager General: Ec. Cuciurean Cristina

manager@ambulantasuceava.ro

Director Medical: Dr. Stancu Marian
directormedical@ambulantasuceava.ro

Director Economic: Ec. Ianovici Mihaela Gabriela
directoreconomic@ambulantasuceava.ro

Director Tehnic: Ing. Miron C. Tudorel

directortehnic@ambulantasuceava.ro

Asistent Şef: As. Mirela Olteanu
asistentsef@ambulantasuceava.ro