Servicii la Cerere

1.ASISTENŢĂ MEDICALĂ PREVENTIVĂ la manifestări sportive, spectacole în aer liber, festivaluri etc. conform art. 105 alin. (10), art. 106 alin. (3) din Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății - republicată

Serviciul de Ambulanță Județean Suceava poate asigura, contra cost, pe bază de contract de prestări servicii, asistență medicală de urgență la diverse evenimente sportive, sociale, religioase, politice, culturale etc. Pentru a beneficia de aceste servicii, orice organizator de evenimente va întreprinde următorii pași:

- La începutul anului sau cu minim 30 de zile anterior evenimentului va înainta SAJ Suceava o cerere de încheiere a unui contract de colaborare în acest sens, în care se va specifica, dacă se cunoaște deja, calendarul evenimentelor și tipul de echipaj solicitat.

Cererea va fi analizată de Comitetul Director al SAJ Suceava și în cazul în care se constată că unitatea dispune de resurse se va încheia contractul de colaborare.

- Cu minim 72 de ore anterior fiecărui eveniment organizatorul va transmite SAJ Suceava o solicitare scrisă, în care specifică exact data, locul, ora de începere și durata manifestării. În baza acestei cereri, se va calcula contravaloarea serviciului furnizat, urmând a se elabora factura în baza căruia organizatorii vor efectua plata.

Tarifele practicate de SAJ Suceava sunt reglementate anual, fiind fixe și nemodificabile pe un an calendaristic!

Formular de solicitare încheiere contract de furnizare asistență medicală preventivă – descărcabil/imprimabil;

Formular de solicitare echipaj pentru evenimentele cuprinse in contractul încheiat – descărcabil/imprimabil;


2.TRANSPORT SANITAR NEASISTAT, pentru pacienţii nedeplasabili sau netransportabili cu alte mijloace convenţionale, în baza drepturilor conferite asiguraților de contractul cadru și normele elaborate anual de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Pentru pacienții care se încadrează în normele cuprinse în Anexa nr. 27 al Normelor de aplicare al Contractului Cadru emis de C.N.A.S. și M.S., furnizarea serviciilor se solicită prin/de către medicii de familie și sunt fără contribuție personală din partea pacientului/aparținătorilor.

Formular cerere pentru medicii de familie – descărcabil/imprimabil;

Pentru pacientii care nu se încadrează în cerințele formulate de normele CAS, servicii le de transport pot fi furnizate contra cost şi numai în limita disponibilităţii echipajelor.

Formular cerere transport la cererea pacientului/familiei – descărcabil/imprimabil;

Cererea de solicitare se poate depune, cu minim 2 zile înainte de data solicitată, la secretariatul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava, din mun. Suceava, str. Scurtă nr. 3, de luni până vineri între orele 8-16.

Tarifele practicate de SAJ Suceava sunt reglementate anual și sunt în funcţie de: tipul ambulanţei utilizate (tip A1/A2, tip B1/B2, tip C2) + tipul şi numărul personalului medical solicitat (medic, asistent medical, ambulanţier). Contravaloarea serviciilor va fi achitată de solicitant cu o zi înainte de data solicitată. Plata se poate efectua în numerar, anterior efectuării transportului solicitat.