Asociația va sprijini lucrările de renovare a sediului Substației Vatra Dornei. Lucrările au fost începute în anul 2018 cu fonduri din sponsorizări, însă insuficiente pentru finalizare.

În prezent, personalul Substației Vatra Dornei își desfășoară activitatea într-un spațiu din incinta Spitalului Municipal compus din 2 camere, un hol și o baie utilizate în comun cu angajații spitalului. Spațiul este impropriu pentru desfășurarea activității neavând nici circuitele funcționale. Mai mult, există presiuni de o lungă perioadă de timp pentru eliberarea spațiului către proprietarul de drept, Spitalul Municipal Vatra Dornei, spațiul fiindu-i necesar pentru finalizarea ambulatoriului.

„Mulţumim sponsorilor din mediul privat care au decis să contribuie la acest proiect, şi ținând cont că necesitatea amenajării spațiului, în care să își desfășoare activitatea Substația de Ambulanță Vatra Dornei, nu poate fi amânată, îi rugăm pe cât mai mulţi suceveni să se implice.„

Membrii AsociațieSubstatia Vatra DorneiSubstatia Vatra DorneiSubstatia Vatra DorneiSubstatia Vatra DorneiSubstatia Vatra DorneiSubstatia Vatra DorneiSubstatia Vatra DorneiSubstatia Vatra DorneiSubstatia Vatra DorneiSubstatia Vatra Dornei


3.5% Pentru Ambulanță

Acum poți și tu sprijini activitatea Ambulanței! Optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 3.5% din impozitul anual, pentru susținerea unei entități nonprofit, conform prevederilor Legii nr.571/2003.

Descarcă formularul de virare a procentului de 3.5% aici

Datele asociației care derulează această colectare de fonduri sunt:

ASOCIATIA PENTRU SPRIJINIREA ACTIVITATII AMBULANTEI SUCEAVA

cod fiscal nr. 40068749, contul nr. RO68BTRLRONCRT0457338301, deschis la Banca Transilvania Suceava.Pentru Persoane Juridice

Procedura este una extrem de facilă, presupunând eforturi minime din partea persoanei fizice sau a societății comerciale.

Sponsorizarea este forma prin care o persoană fizică sau juridică oferă:

Codul Fiscal prevede facilitate la impozitare, de care înca foarte puține societăți comerciale fac uz, și anume redirectionarea a 20% din impozitul pe profit datorat statului către un ONG.

Potrivit art. 21, alin. 4, pct. p) din Codul Fiscal, contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente.

Legislația impune două condiții în acest sens – suma nu poate depasi 0,3% din cifra de afaceri a firmei și trebuie să se încadreze în limita de 20% din impozitul pe profit ce revine statului. Codul Fiscal reglementează, printre altele, situația în care aceste sume nu sunt scăzute din impozitul pe profit. În acest caz, sumele urmează a se reporta în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Astfel, în urma alegerii unei organizații sau cauze a cărei sprijin se urmărește, se va întocmi un contract de sponsorizare. Acesta va fi apoi trimis ONG-ului în cauză, care îl va înregistra, semna și stampila, cu obligația de a returna societății exemplarul primit. Contractul astfel încheiat constituie dovada actului desponsorizare/donație/ mecenat, iar în baza acestuia se va realiza redirecționarea.

Operațiunile de sponsorizare prin acordarea de numerar sau virament bancar se vor reflecta în contabilitate. Acestea vor fi evidențiate separat. Din profitul calculat, se va stabili valoarea impozitului de 16%. Din acest impozit se va scădea suma atribuită ONG-ului, reprezentând cota de 20%.

Legislația în domeniul fiscal permite, astfel, contribuabilului să intervină în gestionarea și direcționarea sumelor ce sunt datorate în mod legal statului. Persoana juridică are dreptul de a alege destinatarul sumelor în cauză, iar această implicare faciliteazăă dezvoltarea unor parteneriate între sectorul neguvernamental și cel privat.Cadru legislativ

Orice organizație nonprofit (asociație, fundație, organizație sindicală, asociație de proprietari etc.) sau unitate de cult, poate beneficia de prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal *modificat*.

Prin această lege, contribuabilii, persoane fizice, pot să directioneze 2% din impozitul pe venit plătit de ei statului în anul fiscal anterior (care ar ajunge, altfel, la bugetul statului).

Acest lucru se poate realiza foarte simplu, prin completarea unui formular standard.

Redirectionarea este gratuită, adică nu duce la nici o cheltuială suplimentară pentru persoana care completează formularul respectiv.

Formularul pus la dispoziție este opțional și poate fi completat de orice persoană fizică care obține venituri din salarii și asimilate acestora.

Rezultatul este virarea, în contul organizației nonprofit sau unitate de cult, a unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual platit pentru salariul persoanei respective.

Suma care va revine NU reprezintă o sponsorizare sau o donație, ci este o parte a bugetului de stat care este direcționată de către fiecare cetațean în parte către sectorul neguvernamental.